logo

Yazar: Ali Rıza TAHİROĞLU

Ali Rıza TAHİROĞLU
E-Posta: Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • TEVHİT, TAKVA VE TESLİMİYETİN ADIDIR KURBAN

  14 Haziran 2024 Köşe Yazarları

  Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir. Kurban, K...
 • MERHAMETSİZLİK HELAK SEBEBİDİR

  07 Haziran 2024 Köşe Yazarları

  Merhamet “acımak, şefkat göstermek” anlamında olup, “acıma duygusu, bu duygunun etkisiyle yapılan iyilik, lutuf” anlamında isim olarak kullanılan merhamet, Allah’ın bütün yaratılmışlara yönelik lutuf ve ihsanlarını ifade etmekte, bunun yanında insanlarda bulunan, onları hemcinslerinin ve diğer canlıların sıkıntıları karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevk eden acıma duy...
 • BİZ İNANANLARDA EKSİK OLAN NE?

  31 Mayıs 2024 Köşe Yazarları

  İslam dininin, diğer bir ifade ile kerîm kitabımız Kur’an’ın bizlere öğrettiği genel kurallar ana başlıklarıyla; itikaî, amelî ve ahlâkî hükümlerdir. Bunların aralarında sıkı bir bağ vardır. Biri olmadığında diğerleri ayakta kalamaz. Mü’min ve muvahhit olduğunu iddia eden kişilerde de bu üçü bir arada olmalı ki hem dünyada ve hem de ahirette işine yaramalıdır. İtikadî hükümlere...
 • ANA GİBİ YÂR BULUNMAZ

  10 Mayıs 2024 Köşe Yazarları

  12 Mayıs 2024 günü kutlanacak olan “anneler günü”, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan ve annelere duyulan sevgi, saygı ve minnettarlığı ifade etmek için özel gün olarak kabul edilen bir gündür. Bu çok anlamlı gün, tarih boyunca pek çok kültürde farklı şekillerde kutlanmış olsa da modern anlamda kutlanması, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Anneler günü, dü...
 • SEKÜLER ANLAYIŞIN ENGELLİLERİ

  03 Mayıs 2024 Köşe Yazarları

  Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi “özürlü” olarak tanımlanmaktadır. Bununla ilgili bir de kanun m...
 • KUTSALI OLMAYAN İSTİSMARCI OLUR

  26 Nisan 2024 Köşe Yazarları

  İstismar kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş, “Bir şeyi veya bir kimseyi kendi çıkarına alet etmek, sömürmek, ondan haksız çıkar sağlamak.” şeklindeki olumsuz tanımıyla yerleşmiştir. Fakat, Arapça “semere” kelimesinden türetilmiş ve “meyve, yemiş, bir şeyden elde edilen fayda” anlamlarına gelmektedir. İlginçtir ki, dilimizde kullanıldığı anlamda asr-ı saadette hiç kullanılmamışt...
 • RAHMET İKLİMİNDEKİ KAZANIMLARIMIZ VE DEVAMI

  19 Nisan 2024 Köşe Yazarları

  İnsanda ibadet ihtiyacı fıtri ve doğaldır. İnsanlık tarihi boyunca ilahi dinlerin tamamı, insanların bu fıtrî ihtiyaçlarını karşılamak üzere formel ve informel olmak üzere ibadet kurallarını getirmişlerdir. Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki, İbadetler dinin bir emri olmasından önce fıtratın bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Yani ibadetler, Allah’ın değil, insanların i...
 • ZAMAN’IN EN KIYMETLİSİ KADİR GECESİ

  05 Nisan 2024 Köşe Yazarları

  Zaman’ı yaratan, zaman içinde zaman yaratan ve zaman’a yemin eden (Asr suresi,1) Yüce Allah (c.c.); zaman’a büyük değer vermiştir. Zaman öyle bir nimet ki, duraklatılamaz, geriye alınamaz, yarına transfer edilemez; satın alınamaz, borçlanılamaz, ödünç verilemez bir değerdir. Kısaca zamanın kıymetini bilmek hayatın kıymetini bilmektir. Yazımızın başlığını oluşturan “Kadir Gecesi...
 • DUA İBADETİN ÖZÜDÜR

  28 Mart 2024 Köşe Yazarları

  Dua kelimesi, “çağırmak, seslenmek, istemek; yardım talep etmek” mânasında olup, “küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vâki olan talep ve niyaz” anlamında isim olarak da kullanılır. Ayrıca Allah’a sunulacak talepleri sözlü veya yazılı olarak dile getiren metinlere de dua denilir. İslâm literatüründe ise Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tâzim duy...
 • HZ. PEYGAMBERİN DİLİNDEN ORUÇ İBADETİ

  22 Mart 2024 Köşe Yazarları

  İslâm tarihinde Hz. Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruç, Âşûrâ orucudur. Aslında Âşûrâ orucu, Medine’deki yahudiler tarafından tutulmaktaydı. Onlar Âşûrâ gününü bayram olarak kutluyorlar ve o günü oruçlu geçiriyorlardı. Medine yıllarında Hz. Peygamber ve ashâbı oruç ibadetini bu şekilde yerine getirirlerken, Ramazan orucunu emreden ilk âyetler hicretin 2. yılı Şâb...
 • ORUCUN FAZİLETİ

  10 Mart 2024 Köşe Yazarları

  Oruç kelimesi dilimizde; bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak demektir. Orucun dinimizdeki anlamı ise; tan yerinin ağarmasından (fecrin doğmasından) güneşin batmasına kadar şer ’an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder (T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 33/414. Oruç Maddesi). Oruç, İslam’ın beş şartınd...
 • BU BERAT KANDİLİ BERATIMIZ OLUR MU?

  21 Şubat 2024 Köşe Yazarları

  Rahmet ayı Ramazan-ı şerife her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandil’ini, 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edeceğiz inşallah. Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece; günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelir. Kısaca “Berat” günahlardan arınmayı ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade eder. Aslınd...
 • İSLÂMÎ SORUMLULUK İNSANÎ SORUMLUKTUR

  16 Şubat 2024 Köşe Yazarları

  Hz. Peygamber (sav), bir yandan gelen vahyi ve hidayeti yaşayarak bir yandan da ilâhî mesajları en hikmetli kelimelerle telaffuz ediyorlardı. Bir gün insanlık için hayatî bir önem taşıyan “sorumluluk” anlayışını arkadaşlarına şöyle bir örnekle ifade ettiler: “Allah Teâlâ’nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlar ile bu sınırları ihlâl eden kimselerin durumu, bir gemiye binmi...
 • ZOR ZAMANLARIN ARDINDAN GELEN İLAHİ DAVET

  09 Şubat 2024 Köşe Yazarları

  ZOR ZAMANLARIN ARDINDAN GELEN İLAHİ DAVET (İSRA VE MİRAC) Hz. Muhammed (sav) Peygamberliğinin daha ilk günlerinden itibaren, Mekke’nin azgın müşrikleri tarafından her türlü baskı ve fiziki ve psikolojik işkencelere uğramış, amansız ambargolara maruz kalmışlardır. Kendisine açıkça desteğini ifade eden amcası Ebu Talip ve eşi Hz. Hatice (r.anha)’nın yakın aralıklarla vefat ...
 • SAVAŞIN HARAM OLDUĞU AY

  31 Ocak 2024 Köşe Yazarları

  SAVAŞIN HARAM OLDUĞU AY (RECEP ŞEHRULLAH) Haram aylar olarak bilinen zilkade, zilhicce, muharrem ve recep ayları İslâmî literatürde savaşın haram kabul edildiği dört kutsal aydır. Haram aylar tabiri Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde birçok yerde geçer. Söz konusu dört ayın bu şekilde adlandırılması bu aylarda savaşın haram kılınması, işlenen sevap veya günahlara başka za...
 • HAYATIN BAHARI GENÇLİK

  26 Ocak 2024 Köşe Yazarları

  Diyanet İşleri Başkanlığı, birçok bakanlık ve kurumla iş birliği ve protokol yaparak güzel ülkemize ve insanımıza hizmet vermeye gayret etmektedir. Toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak, Kur’an, sünnet, akıl ve vicdanın rehberliğinde, din hizmetlerini ve din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla çeşitli faa...
 • MÜMİNCE BİR EYLEM, SALİH AMEL

  19 Ocak 2024 Köşe Yazarları

  îmân “güven duygusu içinde tasdik etmek, inanmak” demektir. Terim olarak iman “Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak” diye tanımlanır. Bu inanca sahip bulunan kimseye mü’min, inancının gereğini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de müslim denir. İman kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de 800’den fazla yerde g...
 • RECEP AYI VE REGAİP KANDİLİ (RUHANİ BİR AYDINLANMA VE İYİLİK ZAMANI)

  11 Ocak 2024 Köşe Yazarları

  RECEP AYI VE REGAİP KANDİLİ (RUHANİ BİR AYDINLANMA VE İYİLİK ZAMANI) Müslümanlar arsında üç aylar diye şöhret bulan recep, şaban ve ramazan ayları; aslında Hz. Peygamber (sav)’ in şu hadislerine istinaden olmuştur. “Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!”(Taberânî, el-Muʿcemü’l-evsaṭ, IV, 189; Ebû Nuaym, VI, 269) şeklinde dua ettiği yolundaki ...
 • GELECEĞE UMUTLA BAKMAK

  05 Ocak 2024 Köşe Yazarları

  Miladi 2024 yılının şu ilk günlerinde, geleceğe ümitle bakabilmek için, her şeyden önce geçmişimiz ile ilgili ciddi bir muhasebe yapıp hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekir. Aynı hata ve yanlışları tekrarlamamak çok önemlidir. Bir de geçmişteki başarısızlıklarımıza takılarak geleceğimizi de, aynı olacak diye ipotek altına almak yanlışların en büyüğü olur. Geleceğe umutla bakma...
 • GEÇEN BİR YILIN MUHASEBESİ

  29 Aralık 2023 Köşe Yazarları

  Herkesin zaman algısı farklı olsa da zamanın evrendeki en değerli kaynak olduğunda hemfikirdirler. Fakat bu öyle bir değer ki; durdurulamaz, tasarruf edilemez, biriktirilemez, saklanamaz, alınıp satılamaz, ödünç verilemez, kişiye özel duruma dönüştürülemez, devredilemez, geri döndürülemez ve ötelenemez. Allah (cc) Kur’an-ı Kerimde adı “Asır/ zaman” olan bir sure indirmiştir ...
 • KAPİTAL ZAYIFLAMA MI SOSYAL ÇÜRÜME Mİ?

  22 Aralık 2023 Köşe Yazarları

  Kapital kelimesi Fransızca kökenli olup, sermaye demektir. Maddi bir değerdir. Materyalistlerin inandığı ve güvendiği bir güçtür. “Madde” bağımlılarının olmazsa olmazı yani tanrısıdır. O varsa her şey tamam, yoksa her şey eksiktir. Hâlbuki, Mü’min için öyle mi? Mülk sadece Allah’ındır. İnsanlar bir emanetçidir. Kimine göre elinin kiridir. Yunus Emre; Mal sahibi, mülk sahibi,...
 • TEBLİĞDE TEMSİLİN ÖNEMİ/ ROLÜ/ GÜCÜ

  14 Aralık 2023 Köşe Yazarları

  Sözlükte “bir şeyi veya bir haberi ulaştırmak” anlamındaki teblîğ, kelâm ilminde “peygamberlerin yükümlü olduğu tebliğ görevi, onların vahiy yoluyla aldıkları bilgiyi insanlara ulaştırması” demektir (TDV. İslam Ansiklopedisi) En genel ifadesiyle temsîl, “iki şey arasında belli noktalardaki benzerlik veya uyuşmadan hareketle bunların başka noktalarda da benzer oldukları sonuc...
 • KARDEŞLİK HUKUKU

  08 Aralık 2023 Köşe Yazarları

  Hukuk, “hak” kelimesinin çoğuludur. Gerçek, sabit, doğru, varlığı kesin olan şey” anlamlarında isimdir. Bâtılın zıddıdır. İslâmî kaynaklarda hak kelimesi “korunması, gözetilmesi ya da sahibine ödenmesi gerekli olan maddî veya mânevî imkân, pay, eşya ve menfaatler; görev, sorumluluk, borç” gibi anlamlarda da kullanılmıştır. (TDVislam Ansiklopedisi) Yüce Allah (c.c) Hucurât su...
 • SENDE BENDE ÖLECEĞİZ

  01 Aralık 2023 Köşe Yazarları

  “Her nefis ölümü tadacaktır”.(Al-i imran ,185) Bunun istisnası yoktur. Buna rağmen , eskilerin deyimi ile tûl-ü emellerimiz hiç çoktur. Geleceğe dair bitmez tükenmez emellerin peşinde koşarken kimi zaman yaratılış amacımızı unutuyor, ölümü aklımızın ucundan dahi geçirmiyoruz. Hepimiz bilir ve iman ederiz ki, ölüm ve yeniden diriliş haktır. İmtihan için geldiğimiz bu dünyadan...