logo

EBELER HAFTASI


Mustafa ÇEKEMOĞLU
cegmecioglu@cagdasdeveligazetesi.com.tr

Gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını, aile planlaması danışmanlığını yapmak üzere eğitilmiş kişiye “EBE” denilmektedir.
Ebeler, bir bebeğin dünyaya gelmesinde rol almaları, doğum sancısı yaşayan annenin ağrısını azaltmaları ve bebeğin dünyaya gelmesini sağlamaları nedeniyle, ebelik mesleğinin dünya meslekleri arasında saygın bir konum kazanmasına neden olmuşlardır. Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında yer alan ebeler, onlara ilk desteği vermişler ve sağlıklı nesillerin ve aile kurumunun gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
Ebelerimiz büyük fedakârlıklar yaparak görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yapmaya çabalamaktadır. Bu nedenle her yıl ebeliğin önemine dikkat çekmek için 21 – 28 Nisan tarihleri arası “Ebeler Haftası” olarak kutlanmaktadır.
Her insanın dünyaya ilk gözünü açtığında tanıştığı ilk kişi ebelerdir. Tarihin en eski mesleği olan ebelik mesleği aynı zamanda önemli mesleklerden birisidir. Ebeler aynı zamanda ailenin, kadının ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Doğumdan önce ve sonra ailelerin yanında yer alarak onları eğitmiş ve sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sağlamışlardır.
M.Ö. 5000 yıllarında resimlerde çömelmiş ıkınan kadınlara ve onlara yardım eden ebe resimleri görülmüştür. Ebelik, tarihin en eski mesleklerinden birisidir. Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek ve aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlamak ebelerin toplum içinde saygın bir yer edinmesine neden olmuştur.
Türklerin her devrinde ve kültüründe ebelik vardır. Doğuran kadına hizmet eden ebeler, Türk kültüründe çok saygı ve itibar görmüştür. Ebeler usta-çırak usulü ile eğitilmektedir.
Eski çağlarda Asurlularda, Çinlilerde, Mısırda, Eski Yunanda, Hititlerde ebelik mesleği vardı. Hekimlik kadar eski bir sanat olan ebelik eskiden ülkemizde anadan kıza geçen görgü ve deneyime dayanan bir meslek olmuştur. 19.yy’da İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde isim yapmış ebelerin yanında usta çırak yöntemi ile yetişen “Küçük Ebe” adı verilen genç hanımlar ebelik görevlerini yürütmüşlerdir.
İlk ebelik eğitim faaliyeti 1846 yılında ebelik kurslarının açılması ile başlamıştır. Eğitim görmüş ebelerin tarihi bu denli eski iken 1906 yılında ilk Ebelik Okulu açılmış ve eğitim seviyesi daha da arttırılmıştır. Ebelik, Cumhuriyet Döneminde Ebelik Eğitimi Okul 1924 yılında Tıp Fakültesine bağlanmış ve eğitim süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu okullarda ortaokulu bitirme şartı aranırken, 1924 yılında İstanbul Şişli Çocuk Hastanesi içinde 50 kişilik bir “Ebe Öğrenci Yurdu” açılmıştır.
1958 yılına gelindiğinde ortaokula dayalı 4 yıllık Ebe ve Hemşirelik okulları açılmış ve 1976 yılında da bu okullar sağlık kolejlerine dönüşmüştür.
Kadını, dünyanın en kutsal duygularından biri olan “annelik” duygusuna kavuşturan ebelerimiz anne ve çocuk sağlığı açısından üstlendikleri sorumluluk nedeni ile kutsal bir görevi icra etmektedir. Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından birisidir.
Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmeye çalışan, aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlayan, dünyaya gözlerimizi açarken ilk gördüğümüz, bizleri ilk kucağına alan tüm ebelerin, 21 – 28 Nisan “Ebeler Haftasını” kutlar, mesleklerinde ve yaşamlarında başarılar dilerim.

Share
909 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

7+7 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • DÜNYA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÜNÜ

  24 Mayıs 2019 Köşe Yazarları

  Bir bölgedeki bitki, hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine, o alanın ne kadar sağlıklı bir yaşam ortamı olmasına “Biyolojik Çeşitlilik” denilmektedir. Her ekosistemin kendine özgü bir biyolojik çeşitliliği bulunmaktadır. Bu itibarla biyolojik çeşitlilik bir doğal zenginliktir. Bir ülkedeki bitki ve hayvan türleri, hem o ülkenin hem de dünyanın biyolojik zenginliği olarak kabul edilmektedir. Ekosistemlerin görevi, canlıların yaşamlarını ve nesillerini sürdürebilmek için uygun ortamın hazırlanmasını sağlamaktır. Ekosistemler, ca...
 • DEVELİ DERNEĞİ’NİN İFTAR YEMEĞİ

  24 Mayıs 2019 Köşe Yazarları

  Tam adı Develiler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kayseri'de 2004 yılında bir gurup Develi sevdalısı Develi'li münevverler tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar Develi insanı Kayseri'ye mesafeli yaklaşmıştır. Bu bir şekilde Kayseri için böyledir! Bunda Kayseri'nin “Yilli !” tercihleri yani kendisinin dışında diğerlerini dışlama olgusu büyük rol oynamıştır. Diğer bir sebep Develi'nin nüfus yoğunluğu, kazalar içerisinde kültür genişliği ve ekonomik kalkınmışlığı ile insanının eğitim kalitesinin yüksekliği de her zaman etkili olmuştur. Hemen ilave ed...
 • DÜNYA AİLE GÜNÜ

  14 Mayıs 2019 Köşe Yazarları

  Aile, evlilik ve kan bağına dayanan, anne, baba, çocuklardan oluşan en küçük sosyal gruptur. Toplum, ailelerden oluşmaktadır. Bu nedenle aile, toplumun temeli kabul edilmektedir. Sevgi, saygı, gelenek ve görenek gibi değerler öncelikle ailede kazanılmaktadır. Ayni zamanda aile, inançların, ahlaki davranışların, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerlerin öğrenildiği yerdir. Aile, bir bireyin ilk eğitimini aldığı, yanlışı doğruyu gördüğü ve öğrendiği bir kurumdur. Aile denilince genellikle bir evde oturan anne ve baba ile varsa onların e...
 • HUZUR DERSLERİ VE DEVELİOĞLU ALİ RIZA EFENDİ

  14 Mayıs 2019 Köşe Yazarları

  Osmanlı sarayında eğitim konusunda en önemli konulardan ”Huzur Dersleri” ve “ Enderun Metebi” dir. Huzur derslerinin temel amacı, başkanlığını Osmanlı hükümdarının başkanlığında toplana 100-120 kadar seçkin din adamıyla yapılan Kur’an tefsirleri, yorumları ve münazaralardır. Enderun mektebi ise, devlet adamı yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir özel saray mektebidir. Osmanlı ramazanlarında ilgi çekici uygulamalardan birisi ”Huzur Dersleri” dir. Derslerde bir grup Osmalı uleması, padişahın huzurunda din üzerinde konuşurlar ,değişik dinî konularda ...